تصویر  موجود نمی باشد  دکتر بهروز حمزه
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 Farzad Jalilian  دکتر فرزاد جلیلیان 
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
CV
 دکتر کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

دانشیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی              
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

 CV

 pic

دکتر مهدی میرزایی علویجه

استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D  

 


cv


تاریخ بروزرسانی : ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۵۹