معرفی

تاریخچه ومعرفی گروه:

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت کرمانشاه در سال 1370 شروع به فعالیت وتربیت دانشجو در رشته تخصصی بهداشت حرفه ای نموده ودر مقطع کاردانی بهداشت حرفه ای دانشجو پذیرفته است و در سال 1374  در دوره های شبانه دانشجو در مقطع کاردانی پذیرفته است سپس در سال 1375در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرفته است ودر سال 1386 در دوره های شبانه مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفته است.این گروه با داشتن 5 نفر عضو ثابت هیات علمی و یک نفر سرباز هیات علمی و 2 نفر کارشناس فعالیت می نماید.گروه بهداشت حرفه ای دارای 3 آزمایشگاه مجزا عوامل زیان آور شیمیایی و عوامل زیان آور فیزیکی و تهویه صنعتی ویک کارگاه ایمنی و ارگونومی می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۰۳