اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 عکس مهندس برزگر دکتر اکبر برزگر
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
   cv
 تصویر  موجود نمی باشد  مهندس محمد مهدی سرمدی
مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

   CV

 my pic 2 دکترفرامرز قره گوزلو
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای                             
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

CV Gharagozlou in Persian new

 3 دکتر مسعود قنبری
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

دکتر مسعود قنبری کاکاوندی

 2 مهندس حاجیعلی یارتیره 
مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رزومه


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۳:۵۱