Department of Nutritional sciences & Food Quality Control

از گروه‌های آموزشی است که در سال 1388در دانشکده بهداشت آغاز به کار نمود و از نیمسال دوم 92-91 گروه اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی پیوسته علوم و صنایع غذایی نموده است.

استراتژی گروه

  هدف کلی:

 • ارتقا کمی و کیفی برنامه های آموزشی – پژوهشی گروه
 • استفاده مناسب از توانمندی های علمی و عملی اعضای هیئت علمی در جهت ارتقاء سلامت در سطح جامعه

 

اهداف اختصاصی:

 • ارائه برنامه های آموزشی همسو با اهداف کلی برنامه های آموزشی دانشگاه
 • توسعه تحصیلات تکمیلی تغذیه در گرایش های مختلف علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم و صنایع غذایی با گرایش کنترل کیفی و بهداشتی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، سیاست های غذا وتغذیه
 • جذب هیات علمی توانمند و کار آمد
 • ارتقاء مهارت های علمی و پژوهشی دانشجویان
 • افزایش توانمندی و رتبه علمی اعضا هیئت علمی گروه
 • توسعه و تجهیز سیستم های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای اهداف آموزشی و پژوهشی

 

ویژگی ها:

 • امکانات رایانه ای کافی
 • وجود طرح آموزشی برای واحدهای رشته تحصیلی تغذیه و علوم و صنایع غذایی با گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
 • دسترسی به اینترنت و مجلات و کتب الکترونیک
 • توانایی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و ارتقاء دوره های فعلی در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D
 • وجود برنامه مدون و مشخص برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

راهبردها:

 • جذب و افزایش تعداد هیئت علمی در گرایشهای مختلف مورد نیاز
 • توسعه تحقیقات کاربردی در جهت حل معضلات بهداشتی توسعه همکاری بین بخشی
 • توسعه و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی
 • ایجاد فعالیتهای پژوهشی دانشجویی از طریق حمایت از واحدهای پژوهشی دانشجویی
 • توسعه ارتباط علمی و پژوهشی برون مرزی

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ آبان ۱۳۹۲ ۱۴:۱۱