دکتر احسان صادقی

دانشیار گروه صنایع غذایی و کنترل کیفیی

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

ایمیل: ehsan.sadeghi59@yahoo.com           

عکس دکتر صادقی

 


 

تاریخ بروزرسانی : ۲ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۵۵