««  مدیر گروه آمار زیستی  »»

نام و نام خانوادگی: دکتر افشین الماسی

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: Ph.D. آمار زیستی

محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه علوم پزشکی تهران1394

پست الکترونیک: a.almasi@kums.ac.ir

  afalmasa@gmail.com                        

دکتر افشین الماسی

 


 

تاریخ بروزرسانی : ۲ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۱۵