««  مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی  »»

نام و نام خانوادگی: دکتر امیرحسین هاشمیان

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: Ph.D. آمار زیستی

محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه تربیت مدرس 1387

پست الکترونیک: dr.ahashemian@kums.ac.ir

  dr.ahashemian@gmail.com                        

دکتر هاشمیان 2

 


 

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ۰۹:۴۷