سرفصل دروس کارشناسی ارشد آمار زیستی

ترم   نام درس سرفصل درس 
 ترم اول  زبان تخصصی  
 کلیات پزشکی کلیات پزشکی 
 اصول و روش های اپیدمیولوژی اصول و روش های اپیدمیولوژی 
 روش های آمار زیستی 2 روشهای آمار زیستی 2 
 استنباط آمار زیستی استنباط آمار زیستی 
 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 
 ترم دوم  روش های آمار زیستی 3 روشهای آمار زیستی 3 
 تحلیل چند متغیره کاربردی تحلیل چند متغیره کاربردی 
 روش های آمار در اپیدمیولوژی روش های آماری در اپیدمیولوژی 
 ترم سوم  تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی 
 طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی 
 تحلیل داده های طبقه بندی شده تحلیل داده های طبقه بندی شده 
 ترم چهارم  سمینار سمینار
 پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد آمار زیستی 

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ دی ۱۳۹۲ ۱۲:۳۱