تصویر  موجود نمی باشد

دکتر افشین الماسی 

استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  آمار زیستی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

 رزومه دکتر افشین الماسی
 تصویر  موجود نمی باشددکتر امید بیکی 

استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

 آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 
 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر منصور رضایی
دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 CV

 تصویر  موجود نمی باشد دکتر نادر سالاری 
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
 تصویر  موجود نمی باشد  مهندس غلامرضا عبدلی 
مربی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: آمار ریاضی
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

  

 عکس دکتر نجفی  دکتر فرید نجفی 
استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی                               
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

CV

 دکتر هاشمیان 2  دکتر امیر حسین هاشمیان 
دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

CV


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۲۸