»»-دانشیار گروه بهداشت عمومی-««
 
 

 دکتر بهزاد کرمی متین

مدرک تحصیلی :

دکترای مدیریت خدمات

 بهداشتی و درمانی 

 

پستالکترونیک:
BKM_1344@yahoo.com 

 

شماره تماس:

8264447-0831 
 

 

                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cv دکتر متین

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۹:۳۸