استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
 
 

 دکتر یحیی پاسدار 

مدرک تحصیلی :

دکترای تغذیه

 

پستالکترونیک:

yahya.pasdar@kums.ac.ir

 

شماره تماس:

8262005-0831 
 

 

                    

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

رزومه دکتر پاسدار

       


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ ۲۲:۴۱