درباره EDO

امروزه مفهوم دانشگاه و آموزش با گذشته بسیار تفاوت یافته است.اگر در گذشته دانشکده سازمانی بود که تنها وظیفه آن آموزش تخصصی به دانشجویان بوده امروزه همین ارگان‏ سازمانی است که وظیفه دارد دانش آموختگانی تربیت کند که متخصص،‏ مدیر‏،‏ راهبر،  خلاق و با توانایی به روز شدن باشند. بر همین اساس رسالت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آموزش پزشک عمومی، تربیت پزشک متعهد و کار آمد در عرصه های علمی و پژوهشی است. پزشک تربیت شده پزشکی است که می تواند با بهره گیری از اطلاعات به روز شده‏، مهارت های لازم در کلیه سطوح پیشگیری و درمان را فرا گرفته و در خدمت آموزش و ارتقا سلامت جامعه باشد و هم چنین توانایی مدیریت جامع و خلاق مراکز بهداشتی درمانی را نیز داشته باشد.

دفتر توسعه آموزش پزشکی EDO دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف پایانی ایجاد رضایت در مراجعه کنندگان (بیماران) به دانش آموختگان دانشکده (پزشکان و سایر دانش آموختگان) و هدف میانی تربیت پزشکان و دانش آموختگانی توان مند تر در دانشکده پزشکی و زیر نظر ریاست دانشکده تاسیس شده استEDO دانشکده ضمن دریافت حمایت های علمی و فنی از مرکز توسعه آموزش دانشگاه‏ ، تجربه ها و یافته ها را به واحدهای آموزش پزشکی و EDO های مراکز آموزشی درمانی تقدیم، انتقال و به اشتراک می گذارد.