همکاران کادر آموزشی

 نام و نام خانوادگی  شرح وظایف  

نام و نام خانوادگی: آمنه قرتپه

سمت: سرپرست آموزش

تحصیلات:دانشجوی دکترای تخصصی

وظایف شغلی: شرکت در جلسات، نظارت بر فعالیت­های مسئولین رشته­ها، نظارت بر تشکیل کلاس­ها، نظارت بر امتحانات، نظارت بر سمعی بصری، پی­گیری مصوبات شوراها

 مشاهده  قرتپه

نام و نام خانوادگی:مهری امینی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات:کارشناس ارشد

وظایف شغلی:مسئول برنامه­ریزی کلاس­ها کلاس­ها و حق­التدریس اساتید

  مشاهده  امینی

نام و نام خانوادگی:لیلا سعیدی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات:کارشناس ارشد

وظایف شغلی:مسئول رشته­ی دانشجویان بهداشت محیط

  مشاهده  سعیدی

نام و نام خانوادگی: رقیه حسینی کیا

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات:کارشناس ارشد

وظایف شغلی: مسئول رشته دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه­ی رشته­ها و دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه­ای


  مشاهده  
 نام و نام خانوادگی: سمیه حیدری

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات:کارشناسی

وظایف شغلی: مسئول رشته دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی و صنایع غذایی


  مشاهده 

نام و نام خانوادگی: صدیقه مراد فیروزی

سمت: بایگان

تحصیلات:دیپلم

وظایف شغلی: تشکیل پرونده­های ثبت نام، ثبت و ارسال نامه­های محرمانه

  مشاهده  فیروزی

نام و نام خانوادگی: زهره مهدیانی

سمت: ماشین نویس

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی

وظایف شغلی:خدمات ماشينی

  

   مشاهده  

تاریخ بروزرسانی : ۸ آذر ۱۳۹۴ ۱۰:۴۸