اعضای هیأت علمی گروه آمار زیستی

 دکتر افشین الماسی  دکتر افشین الماسی
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 رزومه دکتر افشین الماسی

تصویر موجود نمی باشد  دکتر منصور رضایی
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 CV

تصویر موجود نمی باشد  دکتر نادر سالاری 
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
تصویر موجود نمی باشد  دکتر سوده شهسواری
استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
CV
دکتر هاشمیان 2  دکتر امیر حسین هاشمیان 
دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

CV


تاریخ بروزرسانی : ۲ دی ۱۳۹۶ ۱۳:۰۴

اعضای هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

dr ashtarian pic دکتر حسین اشتریان

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: hossein_ashtarian@yahoo.com

dr ashtarian cv
دکتر جلیلیان
 دکتر فرزاد جلیلیان

استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 رزومه دکتر جلیلیان
دکتر حمزه  دکتر بهروز حمزه

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

dr hamzeh cv
dr siabani pic  دکتر ثریا سیابانی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
dr siabani cv
عکس دکتر رجعتی  دکتر فاطمه رجعتی 
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک:f_rajati_12@yahoo.com

 دکتر رجعتی - رزومه

اعضای هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

عکس دکتر حیدرپور دکتر فاطمه حیدرپور 
استادیار گروه اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک:fatemeh_hydarpur@yahoo.com 

رزومه دکتر حیدرپور
عکس دکتر رضاییان   دکتر شهاب رضائیان

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک:   Shahab.rezaeian@kums.ac.ir

رزومه دکتر شهاب رضاییان
عکس دکتر یحیی سلیمی  دکتر یحیی سلیمی

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک: yahya.salimi@kums.ac.ir

رزومه دکتر یحیی سلیمی
عکس دکتر صفری  دکتر رویا صفری

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
پست الکترونیک: r.safari84@gmail.com
رزومه دکتر رویا صفری
عکس دکتر عبدلی  دکتر غلامرضا عبدلی 

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
پست الکترونیک: abdoli1354@gmial.com
رزومه دکتر عبدلی
عکس دکتر مرادی نظر  دکتر مهدی مرادی نظر

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک: m.moradinazar@gmail.com

رزومه دکتر مرادی نظر
عکس دکتر نجفی  دکتر فرید نجفی 
استاد گروه اپیدمیولوژی                               
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

CV


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۱۱

اعضای هیأت علمی گروه بهداشت عمومی

 
تصویر موجود نمی باشد  دکتر بهروز حمزه
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 Farzad Jalilian  دکتر فرزاد جلیلیان 
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 
CV
دکتر کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

دانشیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی              
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

 CV

pic

دکتر مهدی میرزایی علویجه

استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D  

 


cv

pic2

 دکترستار رضایی

استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی:  اقتصاد و سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D  

 
 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۰۱:۰۲

اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

عکس معین بشیری

معین بشیری

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

ایمیل: moeinbashiry@gmail.com

رزومه معین بشیری
عکس دکتر روحی لنگرودی

دکتر میلاد روحی لنگرودی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش بیوتکنولوژی)

آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D.

ایمیل: milad.rouhi@kums.ac.ir

رزومه دکتر روحی
  عکس دکتر صادقی

دکتر احسان صادقی

دانشیار گروه صنایع غذایی و کنترل کیفیی

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی                

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

ایمیل: ehsan.sadeghi59@yahoo.com

رزومه دکتر صادقی
خدیجه عبدالمالکی

خدیجه عبدالملکی

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بورسیه گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

ایمیل: khadije.abdolmaleki@gmail.com

رزومه خانم عبدالملکی
عزیزی

مریم عزیزی لعل آبادی

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

ایمیل: maryamazizi766@gmail.com

رزومه خانم عزیزی
محمدی

دکتر رضا محمدی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D.

ایمیل: r.mohammadi@kums.ac.ir

رزومه دکتر محمدی
محمدی فر

دکتر محمدامین محمدی فر

دانشیار و مدیر گروه تحقیقات مهندسی تولید غذا، انستیتو غذای ملی، دانشگاه فنی دانمارک (DTU)- ادجانکت پروفسور گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش مهندسی)

آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D.

ایمیل: moamo@food.dtu.dk

اعضای هیأت علمی گروه علوم تغذیه

 دکتر یحیی پاسدار  دکتر یحیی پاسدار
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر موجود نمی باشد  دکتر سید مصطفی نچواک 
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: علوم تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 عکس مهندس برزگر دکتر اکبر برزگر
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
   cv
 تصویر موجود نمی باشد  مهندس محمد مهدی سرمدی
مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

   CV

 my pic 2  دکترفرامرز قره گوزلو
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای                             
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
CV Gharagozlou in Persian new
 3 دکتر مسعود قنبری
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
دکتر مسعود قنبری کاکاوندی
 2 مهندس حاجیعلی یارتیره 
مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رزومه

تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۰۱:۰۵

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 دکتر الماسی  دکتر علی الماسی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر موجود نمی باشد  دکتر مقداد پیرصاحب
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر موجود نمی باشد  دکتر هیوا حسینی 
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر محمدسلطانیان
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر موجود نمی باشد  دکتر مجتبی لیمویی 
دانشیار گروه بهداشت محیط
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر پرویز محمدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv
 تصویر موجود نمی باشد  دکتر سیدعلیرضا موسوی 
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
 cv

تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۰۱:۰۶