مسئول سمعی بصری:

محمد اقبال سلیمانی

pic

امکانات:

  • اورهد :5  دستگاه
  • ویدئو پروژکتور:13 دستگاه 
  • کامپیوتر all in one:  تعداد 13 دستگاه
  • دوربین فیلمبرداری (هندی کم): 2 عدد
  • دوربین نقشه کشی: 2 عدد
  • امکانات نقشه کشی: 4 عدد