بخش امانت کتابخانه

       pic

کتابهای فارسی و لاتین کتابخانه، مجموعه ای در حدود 21094  نسخه را به خود اختصاص می دهد. هر ساله عناوین زیادی کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاه تخصصی کتب دانشگاهی و یا به طور مستقیم از ناشران خریداری می گردد. دسترسی به فهرست کتاب­ها ،دیسک­های فشرده و کتابهای الکترونیکی(E.book) با استفاده از کامپیوتر­های ویژه جستجو، از طریق نرم افزار کتابخانه­ای پارس آذرخش (Pars Azarakhsh Digital Library ) امکان پذیر می باشد .



 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۱۸