بخش اینترنت

  pic

در حال حاضر اینترنت دانشکده با استفاده از فیبر نوری و  VPN تأمین می گردد.  این بخش دارای 12 دستگاه کامپیوتر، با فضایی مناسب برای استفاده همزمان 20 نفر ، می باشد . کلیه مراجعین می توانند ضمن داشتن Username  و  Password اختصاصی، جهت استفاده از اینترنت، به چاپ منابع مورد جستجوی خود بپردازند.

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۲۰