اخبار

اعضای انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شاخه کرمانشاه انتخاب شدند


اساتید دانشکده بهداشت و مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه جهت تشکیل انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شاخه کرمانشاه  با برگزاری سومین جلسه مشترک خود  و با انتخابات ،اعضای اصلی انجمن را مشخص نمودند تا این انجمن با آغاز بکار خود بتواند تدابیر مهم و مفید را بکار گرفته و موجبات رشد و ارتقاء بهداشت را فراهم سازد.

در این جلسه آقایان دکتر بهروز حمزه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دکتر حسین اشتریان مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت . خانم ها دکتر فاطمه رحعتی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،دکتر سارا شاه آبادی مدیر گروه آموزش  و ارتقاء سلامت  معاونت بهداشتی دانشگاه و بهجت مرزبانی کارشناس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی  به عنوان اعضای اصلی  و آقایان مصطفی جعفری و محمد ابراهیمی  از کارشناسان گروه های  آموزشی دانشکده بهداشت  به عنوان اعضای علی البدل و آقای مهدی خزلی به  عنوان  بازرس انجمن انتخاب شدند  . 

در ادامه جلسه دکتر بهروز حمزه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و عضو انتخابی انجمن اظهار داشت: تشکیل این انجمن یک امر بسیار ارزشمند است که می توان با بهره گیری از دانش و تجربه جمعی در ارتقاء بهداشت مؤثر باشد و در ادامه  دکتر یحیی پاشدار رئیس دانشکده بهداشت با بیان گوشه ای از فعالیت ها و تجربیات خود در بهره گیری از برنامه های انجمن تغذیه ،تشکیل انجمن آموزش و ارتقاء سلامت را برای دانشکده،دانشگاه و ارتقاء سطح بهداشت استان مهم ارزیابی کرد و آن را راه گشای بسیاری از مشکلات بخش بهداشت و درمان دانست.

 دکتر مقدادپیر صاحب استاد و مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت به عنوان سخنران دیگر گفت: توجه به امر بهداشت  تا اینکه بتوانیم به پیشگیری بپردازیم  نیاز مبرم به آموزش نیروهای فعال در این عرصه را دارد و آلودگی هوا و آب و ریز گردها که امروزه دغدغه ماست ،می شود با آموزش دادن جلوی بسیاری از مشکلات ناشی از آنها را گرفت .

دکتر اشتریان یکی از بانیان برگزاری این جلسات  و عضو انتخابی اصلی در باره  انجمن چنین گفت:

باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 1370/8/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن، انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت صرفا درزمینه های علمی، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارد.

و این انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد. ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۴۰
روابط عمومی دانشکده |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید