اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 

دکتر یحیی پاسدار رئیس دانشکده 
دکتر مجتبی لیمویی معاونت آموزشی دانشکده
دکتر مقداد پیرصاحب مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط
دکتر مسعود قنبری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دکتر بهزاد کرمی متین مدیر گروه بهداشت عمومی
دکتر امیرحسین هاشمیان مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دکتر مصطفی نچواک مدیر گروه تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
 دکتر احسان صادقی مدیر گروه صنایع غذایی
 دکتر حسین اشتریان مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 فرح روشن پور کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
 دکتر منصور رضایی مدیر تحصیلات تکمیلی

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۰۹