»»»---معاون آموزشی دانشکده---«««
 
 
  
دکتر مجتبی لیمویی

 

 

مدرک تحصیلی :

دکترای حشره شناسی پزشکی

 و مبارزه با ناقلین

 

پستالکترونیک:
mojtabalimoee@yahoo.com 

 

شماره تماس:

083-38262005   

 

        
pic             

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cvcv
 


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۴۰