انتشار مجله international journal of health & life sciences  در دانشکده بهداشت 25/3/92   مشاهده
پاداش چاپ مقاله در مجله انگلیسی زبان دانشکده بهداشت 25/3/92   مشاهده
راه اندازی مجله انگلیسی Nosocomial infection  توسط مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی 18/7/92   مشاهده
ترجمه کتاب understanding patient safety در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور17/7/92   مشاهده
دعوت نامه بازدید از پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخص پژوه 21/6/92   مشاهده
آدرس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه16/6/92   مشاهده
مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت به طور رسمی شروع به کار کرد. 29/4/92   مشاهده
عناوین طرح های تحقیقاتی مورد حمایت حوزه معاونت تحقیقات در دانشکده بهداشت 14/5/92   مشاهده
انتشار مجله انگلیسی زبان با عنوان human environments and health در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 18/1/92   مشاهده
فراخوان مقاله در مجله nano medicine journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد 13/12/91   مشاهده
اولویت پژوهشی سازمان زندان های استان کرمانشاه21/5/92   مشاهده
کسب مقام برتر مجله انگلیسی زبانinternational nano letter  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 29/11/91     مشاهده

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۴۰