کارشناس امور پژوهشی

مهندس راضیه خاموطیان                                                                 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

سمت: پژوهشگر و کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیکی: skhamutian@yahoo.com

تلفن: 08318264165

نمابر:  08318263048

آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، جنب بیمارستان فارابی، دانشکده بهداشت، حوزه ریاست، معاونت پژوهشی

 

شرح وظایف:

  • کارشناس شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت  
  • تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی  
  • تنظیم مکاتبات مربوط به طرحهای تحقیقاتی مطرح شده در شورای پژوهشی
  • انجام و پیگیری مکاتبات معاونت پژوهشی
  • کارشناس ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده
  • انجام مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران
  • ثبت نام و نیاز سنجی تشکیل کارگاه های پژوهشی
  • کارشناس مسئول تبدیل پایان نامه به کتاب دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • مسئول انجام پروژه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده بهداشت  
  • مسئول به روز نمودن سایت معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۳۹۲ ۰۰:۱۸