اهداف

رسالت

گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قصد دارد با استفاده از نیروی مجرب و توانمند در تخصص مورد نیاز گروه شرایط ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی مرتبط نظیر آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی ، اقتصاد بهداشت، سیاست گزاری سلامت، کارآفرینی در نظام سلامت و ..... را فراهم نموده و در راستای ارتقاء سلامت، تحقق هدف والای دانشگاه و کشور گام موثری بردارد. لذا با توسعه آموزش و  استفاده از آخرین دستاورده های علمی و توجه ویژه به پژوهش ، بعنوان محور توسعه دانشگاهی حرکت پر شتاب خود را برنامه ریزی می کند.

 

دورنما

امیدواریم در 10 سال آینده با جذب بهترین نیروهای تخصصی و توسعه آموزش و پژوهش، مرجع دانشگاهی بهداشت عمومی  درغرب کشور قرار گرفته و از نظر تولیدات علمی و پژوهشی در غرب کشور پیشتاز بوده و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط با بهداشت عمومی شاهد باشیم.

 1. پایبندی به عدالت
 2. رعایت اصول اخلاقی
 3. نگاه توسعه محور
 4. توسعه همکاری بین بخشی
 5. همراهی و مشارکت با مجامع علمی و دانشگاهی
 6. درستکاری و صداقت

 

  استراتژی ها

 • توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی
 • توسعه منابع آموزشی
 • توسعه همکاری های مشترک با سایر گروه های آموزشی دانشگاه
 • ارتقاء وضعیت پژوهش در بهداشت عمومی در استان
 • ارتقاء درگیر نمودن دانشجویان در فرایند های آموزشی و پژوهشی بهداشت عمومی
 • ایجاد فیلد تحقیقاتی بهداشت عمومی در مناطق شهری و روستایی
 • توسعه ابزارهای تکنولوژی اموزشی و پژوهشی در گروه
 • ارتقاء دانش و مهارت اعضأ هیت علمی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آموزش
 • فراهم کردن فرصت برای تربیت دانشجوی خارجی در رشته های مرتبط با بهداشت عمومی