««  مدیر گروه بهداشت عمومی»»

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد کرمی متین

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک: BKM_1344@yahoo.com 

 
دکتر کرمی متین

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۲ ۰۲:۱۳