کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیمی

سمت:کارشناس ارشد گروه

رشته: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مقطع: کارشناس ارشد

پست الکترونیک : mohammadebrahimi77@yahoo.com

محمد ابراهیمی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۰۲