««  مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  »»

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود قتبری

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای

 

پست الکترونیک:

 
دکتر مسعود قنبری کاکاوندیدکتر مسعود قنبری کاکاوندی
3

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ۱۳:۴۸