معرفی

برای اولین بار آموزشگاه بهسازی در سال 1353 با هدف تربیت نیروهای دوره دیده بهداشت محیط جهت 6 استان غرب کشور تأسیس شد. در این مرکز آموزشی دانشجویان از طریق آزمون آزاد منطقه ای از 6 استان مرکزی، لرستان، همدان، ایلام، کردستان و کرمانشاه پذیرش شدند، و همزمان به استخدام وزارت بهداری سابق درآمدند و پس از طی یک دوره یکساله آموزشی مشغول به خدمت شدند. از سال 1361 به بعد و به تناوب از کارمندان استخدامی وزارت بهداری که قبلاً دوره سه ماهه بهداشت محیط را تحت عنوان بهداشتیار محیط گذرانده بودند پذیرش نمود.
اولین دوره کاردانی بهداشت محیط در سال تحصیلی 68-67 تأسیس و از بین دارندگان مدرک کمک بهسازی برای تکمیل واحدهای درسی وارد آموزشکده پیراپزشکی و بهداشت شدند. در سال 1372 پذیرش دانشجو در رشته بهداشت محیط مقطع کاردانی بصورت آزاد آغاز گردید. در سال 1374 رشته کارشناسی ناپیوسته گروه تصویب و در نیمسال تحصیلی 76-75 ، 15 نفر دانشجو در مقطع مذکور پذیرش گردید. همچنین با پذیرش 30 نفر دانشجو کارشناسی پیوسته و 5 نفر کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط در نیمسال تحصیلی 88-87 فعالیت خود را استمرار بخشیده است.