لوگوی مدیالب - حجم کم

 

 

کنترل سوسک های خانگی - بخش اول

دکتر مجتبی لیمویی

لوگوی دانلود - کوچک

 

 

کنترل سوسک های خانگی - بخش دوم  

دکتر مجتبی لیمویی

لوگوی دانلود - کوچک

 
 
 

نقش حشرات در انتقال بیماری کرونا

دکتر مجتبی لیمویی

لوگوی دانلود - کوچک
 

اهمیت بهداشتی مگس خانگی و کنترل آن

 دکتر مجتبی لیمویی

لوگوی دانلود - کوچک

 

ورزش و ماه رمضان

دکتر یحیی پاسدار

لوگوی دانلود - کوچک

 

 

توصیه های تغذیه ای برای ماه مبارک رمضان(بخش اول)

دکتر یحیی پاسدار

لوگوی دانلود - کوچک

 

 

توصیه های تغذیه ای برای ماه مبارک رمضان(بخش دوم)

دکتر یحیی پاسدار

              لوگوی دانلود - کوچک
 

توصیه های تغذیه ای برای ماه مبارک رمضان (بخش سوم)

دکتر یحیی پاسدار

لوگوی دانلود - کوچک

 

 

کرونا و ماه رمضان - بخش اول

دکتر یحیی پاسدار

              لوگوی دانلود - کوچک
 

کرونا و ماه رمضان - بخش دوم

دکتر یحیی پاسدار

لوگوی دانلود - کوچک 
 

تهیه مواد گندزدا

دکتر علی الماسی 

 لوگوی دانلود - کوچک
 

رسانه، سلامت روانی جامعه و کرونا

دکتر حبیب اله خزایی

لوگوی دانلود - کوچک

 

 

بیماران در زمان کرونا

دکتر حبیب اله خزایی

 لوگوی دانلود - کوچک
 

پروتکل سازمان بهداشت جهانی در مورد ماسک

دکتر حسین اشتریان

لوگوی دانلود - کوچک

 
 
 

کرونا

دکتر رضاوند متخصص زنان و زایمان

لوگوی دانلود - کوچک


 

تاثیرات روانشناختی بیماری کرونا بر جامعه

دکتر محمدیان 

لوگوی دانلود - کوچک