دفتر ارتباط با صنعت

 

بررسی نقش و کارکرد دانشگاه در توسعه اقتصادی جوامع مختلف ،‌نشان‌دهنده بروز تحولات شگرفی است که جهان را با رویکرد جدیدی از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش روبرو ساخت. امروزه جریان توسعه جوامع در حقیقت فرایندی است که طی آن مقوله پژوهش در دو حوزه مشترک تولید (صنعت) و مبادله (اقتصاد) فعال است. طبق این تعریف نقش و جایگاه مراکز علمی دانشگاهی بعنوان تامین کننده منابع انسانی و هدایت‌کننده جریان فناوری حائز اهمیت است. دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی مطرح شود از چشم‌اندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایه‌گذاری همراه است، اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورت کالا و خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت آفرینی و ارزش‌گذاری اقتصادی پیدا می‌کند. به بیان دیگر صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است. بر همین اساس دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بعنوان مدیریت مستقل در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده راه‌اندازی شد و از دی ماه سال 1392 رسماً آغاز به کار نمود. همزمان با شروع کار دفتر ارتباط با صنعت، انتقال فناوری بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه های متنوعی در این حوزه تبیین و به مورد اجرا گذاشته شد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۴۵

بسمه تعالی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

آیین نامه  همکاری دانشگاه  و صنعت

مقدمه: نیاز روز افزون صنایع و موسسات دولتی و خصوصی به توانمندی‌های دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش و خدمات فنی و مشاوره و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی- اقتصادی جامعه و ضرورت اجرائی نمودن  دانش و یافته‌های جدید دانشگاه، استفاده بهینه از امکانات دانشگاه و انتقال  تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دانشگاه است. هدف آیین نامه حاضر قانونمند کردن و تسهیل ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی است.

ماده 1: کلیات

1-1 فعالیت‌های اعضای هیئت علمی دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت که در قالب مفاد این آیین نامه انجام می‌شود یک ارزش تلقی شده و تلاش در این راستا مورد حمایت و تایید دانشکده خواهد بود.

1-2  کلیه طرح‌های تحقیقاتی، آموزشی و خدمات فنی و مشاوره‌ای که تمامی منابع اعتباری آن خارج از دانشگاه از قبیل صنایع،  موسسات خصوصی و دولتی تامین گردد مشمول این آیین نامه است.

1-3   انجام فعالیت‌های مرتبط با صنعت موضوع این آیین‌نامه، مغایرتی با فعالیت‌های تمام وقتی، حق محرومیت از مطب و سایر امتیازاتی که با رعایت مقررات مربوطه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌شود، نخواهد داشت.

 

ماده 2: تعاریف

صنعت: به کلیه موسسات، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، نهادها، شرکت‌ها و سایر مجتمع‌های اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج کشور اعم از دولتی و غیر دولتی اطلاق می‌شود که طرف قرارداد دانشگاه و یا اعضای هیات علمی دانشگاه باشند.

طرح: کلیه نیازهای پژوهشی، آموزشی، فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که اعتبار کامل آن را نیز تامین نموده باشند.

مجری: به فرد و یا افرادی حقیقی و یا حقوقی اطلاق می‌شود که مسؤول مستقیم اجرا و پیشبرد موضوع  طرح می‌باشد.

آورنده طرح: فرد و یا افرادی که در هر یک از دو مرحله معرفی " طرح و صنعت به دانشگاه " و " فراهم نمودن موافقت ضمنی  صنعت " ، یا پی‌گیری برای توافق قطعی و انعقاد قرارداد، نقش اصلی را بر عهده دارند.

 

ماده 3: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

3-1 دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مسئول ساماندهی و پیگیری طرح های پژوهشی ارائه شده از طرف صنعت به گروه‌ها و اعضای هیات علمی مرتبط با پروژه خواهد بود.

3-2  دفتر ارتباط با صنعت دانشکده موظف است با همکاری گروه‌های آموزشی و کارشناسان و اساتید خبره برای تهیه پیش نویس دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

3-3   دانشکده جهت حمایت مناسب و تامین منابع کافی برای دفتر ارتباط با صنعت دانشکده، اقدامات لازم  بعمل می آورد.

3-4   به منظور هماهنگی در گزارش عملکرد ارتباط با صنعت دانشکده ، کلیه مراکز تحقیقاتی مستقل و یا گروه های آموزشی دانشکده که راساً با صنعت قرارداد منعقد می‌کنند، موظفند یک نسخه از قرارداد و یا اسناد مربوطه را که بیانگر موضوع، حجم مالی و زمان قرارداد باشد به دفتر ارتباط به صنعت ارسال نمایند. 

 

 

 


 

 نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس 
 دکتر پرویز محمدی  مدیر دفتر ارتباط با صنعت  09183593814 

نشانی: کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، جنب بیمارستان فارابی، دانشکده بهداشت