اعضای شورای های تحصیلات تکمیلی  و آموزشی دانشکده بهداشت

دکتر یحیی پاسدار

رئیس دانشکده

دکتر مجتبی لیمویی

معاون آموزشی دانشکده

دکتر مقداد پیرصاحب

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر مسعود قنبری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر بهزاد کرمی متین

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر افشین الماسی

مدیر گروه آمار زیستی

دکتر حسین اشتریان

مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر شهاب رضاییان

مدیر گروه اپیدمیولوژی

دکتر منصور رضایی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

آمنه قرتپه

سرپرست آموزشتاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵

وظایف شورای آموزشی دانشکده

  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون محترم آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد.
  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضویت هیأت علمی جدید وپیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هرگروه

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۴۴