سایت اینترنت دانشجویان ارشد

در حال حاضر این سایت از یک خط 5 مگا بایت تأمین می گردد.  تعداد 15دستگاه رایانه موجود در این سایت مجهز به اینترنت و سایر برنامه های کاربردی دیگر جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ ۲۳:۰۰