معاون پژوهشی

 دکتر فریبرز امیدی  

نام و نام خانوادگی: دکتر فریبرز امیدی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

 پست الکترونیک: omidifariborz@yahoo.com

تلفن تماس: 38264165-083