آزمایشگاه تحقیقاتی تغذیه

 
آزمایشگاه تغذیه 1آزمایشگاه تغذیه

 این آزمایشگاه به ابعاد 8×6 متر دارای میز و کابینت بندی و کامل جهت انجام آزمایشات  تغذیه ای و آنالیز مواد غذایی دوره کارشناسی ارشد تغذیه بوده و مجهز به دستگاههای ذیل می باشد:

 1. دستگاه جذب اتمی  Perkin Elember
 2. Real Time PCR 
 3. Kjeldahl System
 4. HPLC System (قابل استفاده از آزمایشگاه بهداشت محیط)
 5. Ultra water purification system
 6. Gell Documentation7.       
 7. دستگاه آنالیز بدن Body Composition Analyser
 8. دینامومتر دستی دیجیتال مدل SH5003
 9. میکرو سانتریفوژ
 10. سانتریفوژ یخچال دار
 11. اسپکتروفتومتر U/V
 12. یخچال  و یخچال فریزر 40- درجه سانتیگراد
 13. هموگلوبینومتر پرتابل
 14. بن ماری اولتراسوند 2لیتری
 15. آون
 16. PH meter   
 17. لیپومتر پرتابل
 18. گلوکومتر پرتابل (2 عدد)
 19. فشارسنج بازویی دیجیتالی (3 عدد)
 20. متراندازه گیری دور بدن Seca
 21. ترازوی دیجیتال سه صفر0 تا 210گرم
 22. ترازوی دیجیتال سه صفر0 تا 5000گرم
 23. ترازوی وقدسنج seca
 24. ترازوی دیجیتال (6 عدد)
 25. هود شیمیایی
 26. روتاتور

و اغلب مواد شیمیایی مورد نیاز و سایر وسایل لازم که انجام کلیه آزمایشات برای دوره فوق لیسانس تغذیه را مهیا نموده و نیز زمینه انجام آزمایشات تحقیقاتی  به ویژه در زمینه Nutrigenomic و Nutrigenetic  را امکان پذیر خواهد  ساخت. 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۴:۲۶