معرفی

برای اولین بار آموزشگاه بهسازی در سال 1352 با هدف تربیت نیروهای دوره دیده بهداشت محیط جهت 6 استان غرب کشور تأسیس شد. در این مرکز آموزشی دانشجویان از طریق آزمون آزاد منطقه ای از 6 استان مرکزی، لرستان، همدان، ایلام، کردستان و کرمانشاه پذیرش شدند، و همزمان به استخدام وزارت بهداری سابق درآمدند و پس از طی یک دوره یکساله آموزشی مشغول به خدمت شدند. ازسال 1361 به بعد و به تناوب ازکارمندان استخدامی وزارت بهداری که قبلاً دوره سه ماهه بهداشت محیط را تحت عنوان بهداشتیار محیط گذرانده بودند پذیرش نمود.
اولین دوره کاردانی بهداشت محیط در سال تحصیلی 68-67 تأسیس و از بین دارندگان مدرک کمک بهسازی برای تکمیل واحدهای درسی وارد آموزشکده پیراپزشکی و بهداشت شدند. درسال 1372 پذیرش دانشجو در رشته بهداشت محیط مقطع کاردانی بصورت آزاد آغاز گردید. در سال 1374 رشته کارشناسی ناپیوسته گروه تصویب و در نیمسال تحصیلی 76-75، 15 نفر دانشجو در مقطع مذکور پذیرش گردید. همچنین با پذیرش 30 نفر دانشجو کارشناسی پیوسته و 5 نفر کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط در نیمسال تحصیلی 88-87 گروه فعالیت خود را استمرار بخشید. در سال 1395 اولین دوره پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی راه اندازی و مورد تایید قرار گرفت و اولین دوره پسادکتری دانشکده نیز در سال 1397 از گروه مهندسی بهداشت محیط فارغ از تحصیل گردید. هم اکنون تعداد دانشجویان کارشناسی پیوسته این گروه 93 نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در حال تحصیل این گروه 20 نفر می باشد. همچنین لازم بذکر است که از سال 1380 تاکنون بیش از 650 نفر دانش آموخته رشته مهندسی بهداشت محیط داشته است.