نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده

حوزه ریاست

ریاست

رئیس دانشکده

واحد TDO

روابط عمومی

بازرسی و شکایات

اداری مالی

معاون اداری مالی

امور مالی

حسابداری

تدارکات

انبار

کارشناس امین اموال

اداره امور عمومی

امور عمومی

کارگزینی

خدمات

آموزش

معرفی معاونت آموزشی

معاون آموزشی

شورای آموزشی دانشکده

امور هیئت علمی دانشکده

دبیر امور هیئت علمی

آیین نامه ها

کمیته ارتقاء

اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته

مصوبات هیئت ممیزه

مدیریت بین الملل

معاون بین الملل

گروه های آموزشی

آمار زیستی

اساتید
امکانات آموزشی و پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اساتید
امکانات آموزشی و پژوهشی

اپیدمیولوژی

اساتید
امکانات آموزشی و پژوهشی

بهداشت عمومی

اساتید
امکانات آموزشی و پژوهشی

مهندسی بهداشت حرفه ای

اساتید
امکانات آموزشی و پژوهشی

مهندسی بهداشت محیط

اساتید
امکانات آموزشی و پژوهشی

نیروی انسانی

افق های پیش رو

فرم ها و آیین نامه ها

لینک ها

اخبار

تماس با ما

اعضای هیئت علمی

بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی

ورود نمرات اساتید

اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور

اساتید مشاور

اداره آموزش

سرپرست و کارشناسان

برنامه دروس ارائه شده

آیین نامه ها و مقررات آموزشی

تقویم آموزشی

انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان

واحد توسعه آموزشEDO

مسئول واحد

معرفی و شرح وظایف

آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته ارزشیابی

کمیته آموزش اساتید

کمیته برنامه ریزی

کمیته پژوهش در آموزش

واحد استعداد درخشان

مسئول واحد

آیین نامه و شیوه نامه ها

سایت اختصاصی استعدادهای درخشان

لینک های ضروری

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

سرپرست آزمایشگاه ها

تأسیسات آب و فاضلاب

پایلوت

کنترل کیفی هوا

ارگونومی

اندازه گیری عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

ایمنی

پسماندها

تحقیقاتی

حشره شناسی

آزمایشگاه شیمیایی

عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه

میکروبیولوژی

🎓 تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

راهنمای پایان نامه و فرم های مورد نیاز

چارت مراحل تصویب و اجرای پایان نامه

فلوچارت تصویب طرح های تحقیقاتی پایان نامه ای در دانشکده

دانشجویان کارشناسی ارشد

آمار زیستی

آموزش بهداشت

اپیدمیولوژی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط

دانشجویان دکتری

آمار زیستی

مهندسی بهداشت محیط

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان مربوطه

پایان نامه های مربوط به اساتید

برنامه کارگاه های تابستان

گروه های آموزشی

آمار زیستی

معرفی

مدیر گروه

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

دانشجویان

برنامه درسی

فرم ها، شیوه نامه ها و راهنماها

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

کارگاه‌های آموزشی و ژورنال کلاب‌ها

پایان نامه دانشجویان

اخبار گروه

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تاریخچه و معرفی گروه

مدیر گروه

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

مقاطع تحصیلی

برنامه درسی

منابع علمی

ژورنال کلاب

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانش آموختگان

پایان نامه دانشجویان

ارتباط با گروه

اخبار گروه

اپیدمیولوژی

معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناس گروه

برنامه درسی

ژورنال کلاب

اولویت ها و همکاری های پژوهشی

پایان نامه دانشجویان

بهداشت عمومی

تاریخچه

بیانیه رسالت

مدیر گروه

پیام مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

بازنشستگان

دانش آموختگان

مقاطع تحصیلی

فعالیت های پژوهشی

برنامه درسی

کارآموزی

دستورالعمل های ویژه کارآموزی

کارگاه ها و ژورنال کلاب ها

امکانات آموزشی

اخبار گروه

لینک های مفید

مهندسی بهداشت حرفه ای

تاریخچه و اهداف

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

برنامه درسی

کارآموزی

منابع علمی

کتب لاتین

کتب فارسی

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آزمایشگاه عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه

آزمایشگاه اندازه گیری عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

آزمایشگاه ارگونومی

آزمایشگاه ایمنی

دستور العمل های ایمنی آزمایشگاه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی بهداشت محیط

تاریخچه و معرفی

لینک گروه

پیام مدیر گروه

مدیر گروه

ارتباط با صنعت

ارزیابی درونی 1400

فعالیت های مدیر گروه

دوره های آموزشی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری

اعضای هیئت علمی

کارکنان

برنامه درسی

ژورنال کلاب

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دانش آموختگان

پژوهش

معرفی معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی

کارشناس امور پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده

فرم ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها

پروپوزال طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

فهرست و لینک نشریات و مجلات

فرهنگی دانشجویی

مدیریت

واحدهای فرهنگی

انجمن علمی دانشجویی

کتابخانه

واحد مشاوره

معرفی مشاور و مرکز مشاوره

فعالیت های واحد

همتا یاران سلامت روان دانشجویی

مشکلات رایج دانشجویان

لینک های مفید

ارتباط با ما

مراکز تحقیقاتی

مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت

☎️ تماس با ما...

تالار گفتگو