دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد مشاوره / معرفی مشاور و مرکز مشاوره

معرفی

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانوادگی : احسان عادل

کارشناس ارشد مشاوره


همه ما در مسیر زندگی به تصمیمات اساسی بر می خوریم، ازدواج، ادامه تحصیل، محل زندگی، خرید وسایل، اهداف آینده ی زندگی  و ...که در اکثر این موارد نیاز به کمک و مشاوره داریم. پس هدف مشاوره همیشه درمان بیماری نیست اما گاهی هم خلق و خو و روحیه ی ما دچار افت می شود یا با موضوعاتی روانشناختی مواجه می شویم که روزگار ما را تحت تاثیر  قرار می دهد.

مرکز مشاوره محلی امن برای صحبت هایی است که از نظر مراجعین، راز به حساب می آید. ما معتقد و مقید به رازداری و حفظ اصل محرمانه بودن حرفهای مراجعینمان هستیم و این اطمینان را می دهیم که هرکس دردی دارد دوایی هم دارد و دردهای روان انسان را نمی توان پیش هرکسی ابراز کرد.

در حقیقت هدف مشاوره کمک به فرد برای افزایش توانایی مواجه شدن، کاهش و یا حل مشکلات او است  و مشاور یا روان شناس، فردی است که در این زمینه تخصص نظری و تجربه عملی چندین ساله دارد.

به همین منظور، حمایت‌های روحی و عاطفی و ارتقای بهداشت روانی جامعه دانشگاهی، از مقولات حساس و مهمی است که مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت و تغذیه، با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب و متخصص، عهده‌دار آن می‌باشد.

در صورت نیاز می توانید به صورت تلفنی (آن لاین) یا حضوری به مرکز مشاوره مراجعه نمایید. در ابتدا با شما مصاحبه ی اولیه ای بعمل می آید، تا بر اساس آن، نوع مشکل شناسایی و به متخصص مربوطه ارجاع داده شود.