معرفی کمیته ارتقاء دانشکده

کمیته منتخب و تخصصی به منظور رسیدگی، اظهار نظر و ارزیابی صلاحیت علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد. در کمیته های مذکور به بندهای مختلف پرونده داوطلب امتیاز داده می شود و در پایان صورتجلسه کمیته منتخب و تخصصی دانشکده به همراه کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه ها، تاییدیه ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک داوطلبان  به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال می گردد.

 

اعضای کمیته منتخب ارتقاء دانشکده بهداشت

 1. رییس دانشکده: دکتر یحیی صفری
 2. معاون آموزشی: دکتر حسین اشتریان
 3. منتخب اعضای هیئت علمی: 
 4. دو نفر مدعو مرتبط با رشته تخصصی پرونده ارتقاء در دست بررسی
 5. دبیر امور هیأت علمی دانشکده: دکتر روح اله حیدری


اعضای کمیته تخصصی ارتقاء دانشکده بهداشت

 1. رییس دانشکده: دکتر یحیی صفری
 2. معاون آموزشی: دکتر حسین اشتریان
 3. دکتر احسان صادقی
 4. دکتر بهزاد مهکی
 5. دکتر رستم جلالی
 6. دکتر امیر جلالی
 7. دکتر نصراله سهرابی
 8. دبیر امور هیأت علمی دانشکده: دکتر روح اله حیدری

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۱۷