افق های پیش رو

این معاونت در نظر دارد در راستای تحقق هدف بین‌المللی‌سازی دانشکده علاوه بر انجام امور جاری، فعالیت‌های ذیل را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد:
- گسترش محیط بین‌المللی دانشکده از طریق عقد تفاهم با دانشکده‌های بهداشت کشورهای همسایه جهت تبادلات علمی، آموزشی و پژوهشی
- توسعه و تقویت ظرفیت‌های آموزش بین‌الملل دانشکده بهداشت 
- فعالیت‌های هدف‌مند در جهت شناساندن بهتر دانشکده برای جذب دانشجوی بین‌الملل با برگزاری کنفرانس‌های علمی
- بهینه‌سازی فضای دانشکده در راستای بین‌المللی‌سازی
- ترغیب و تشویق گروه‌های آموزشی در راستای بهبود فرایندهای آموزشی جهت جذب بیشتر دانشجویان خارجی
- برگزاری نشست‌های دوره‌ای مجازی با حضور مدیران و صاحب نظران بین‌المللی، محققین و متخصصین ایرانی و غیرایرانی(مقیم خارج از کشور) به زبان انگلیسی شامل جلسات حمایت طلبی، ژورنال کلاب و نشست‌های علمی