تقویم

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 

انتخاب واحد اینترنتی شروع کلاس ها  حذف و اضافه برای 2 درس

 حذف اضطراری

تک درس

پایان کلاس ها  امتحانات پایان ترم
1400/6/1 لغایت 1400/6/20
1400/6/20

1400/7/3 و

1400/7/4

تا تاریخ

1400/9/27

 1400/10/15

  1400/10/18 لغایت  1400/10/30


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴