تقویم

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 

 مدت آموزش  آغاز و پایان آموزش  حذف و اضافه برای 2 درس  حذف اضطراری  مدت و تاریخ امتحانات پایان ترم
17 هفته شنبه 1400/06/20 لغایت چهارشنبه 1400/10/15 2 هفته بعد از شروع کلاس ها تا 3 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

2 هفته - از شنبه مورخ  1400/10/18 لغایت پنجشنبه 1400/10/30


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۲۱:۵۱