تقویم

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402-1401 

انتخاب واحد اینترنتی شروع کلاس ها  حذف و اضافه

 حذف اضطراری

تک درس

پایان کلاس ها  امتحانات پایان ترم
1401/11/13 لغایت 1401/11/20
1401/11/23

1401/12/07لغایت

1401/12/09

  1402/02/20  1402/03/20

 1402/03/27لغایت  1402/04/07

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۲۳