فعالیت های واحد

وظایف و فعالیت های این مرکز، شامل موارد زیر می باشد:

 

1. ارایه خدمات مشاوره و روانشناسی برای افرادی که از مشکلات فردی مانند اضطراب، افسردگی، تنهایی، کمرویی، پرخاشگری و... یا سایر مشکلات مانند وابستگی به مواد مخدر، ناکامی، بحران در زندگی، تجربه استرس شدید، طلاق و... رنج می برند یا می خواهند از مشاوره تحصیلی و شغلی، مشاوره پیش از ازدواج و زناشویی استفاده کنند.
2. ارایه خدمات روانپزشکی که توسط روانپزشک ارائه می شود. تشخیص های اولیه اختلالات، دارو درمانی، رواندرمانی و در صورت نیاز بستری افراد را شامل می شود، افرادی که دچار اختلالات روانی مزمن بوده و نیازمند اقدامات دارویی هستند از این خدمات استفاده می کنند.
3. انجام تست های روان شناسی
4. اجرای طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان جدیدالورود (GHQ)
5. ارجاع دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و موسسات خدمات اجتماعی مرتبط بامشکل دانشجو
6. شناسایی منابع اجتماعی و رفاهی برای کمک به حل مشکلات دانشجویان
7. تشکیل گروه همتایاران سلامت روان دانشجویی در دانشکده
8. ارایه خدمات مددکاری که توسط مددکار مرکز مشاوره انجام می شود شامل پیگیری و تامین حمایت های محیطی و سازمانی، پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی و اخراجی و نامه نگاری با کمیسیون موارد خاص، شورای انضباطی و... دانشگاه برای حذف درس یا ترم دانشجو پس از طرح در شورای مربوطه
9. تدریس درس مهارت های زندگی و ارائه بروشورهای آموزشی، فصلنامه بهروان،  انجام نیاز سنجی، هماهنگی و برگزاری نشست ها و کارگاه های دانشجویی در دانشکده.
10. فراهم آوردن امکان جهت امانت دادن کتاب از کتابخانه تخصصی این مرکز به مراجعین
11. تشکیل هسته پیشرفت تحصیلی: بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان
   (1- مشروط     2- دو نمره افت معدل       3- معدل 13-12)
12. تشکیل کمیته روانشناختی شامل درمانگران، روانپزشکان و مددکاران اداره مشاوره جهت رسیدگی به مشکلات آموزشی و روانشناختی دانشجویان
13. حضور روانشناسان بالینی در دفاتر دانشکده ها و خوابگاه ها