دفاع محمدجواد شکوهی

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۳۱

دانش آموختگان گروه مهندسی بهداشت محیط

لیست دانش ­آموختگان گروه مهندسی بهداشت محیط

نام نام خانوادگی دانشجو

ورودی

استاد راهنما

مشاور

کارشناسی ارشد

دکتری

تاریخ دفاع

سارا کیان پور

97

دکتر هیوا حسینی

دکتر مقداد پیرصاحب

*

-

28/9/1400

یعقوب بابایی

96

دکتر هوشیار حسینی

دکتر علی الماسی

دکتر مقداد پیرصاحب

*

-

10/11/1400

فرانک خدادوست

97

دکتر انور اسدی

دکتر مقداد پیرصاحب

*

-

27/10/1400

ثریا صیادی

96

دکتر مقداد پیرصاحب

دکتر هیوا حسینی

*

-

22/9/1400

سامیه گراوند

97

دکتر مقداد پیرصاحب

دکتر هوشیار حسینی

*

-

11/11/1400

آرزو باغفلکی

95

دکتر هیوا حسینی

 

*

-

 

زهره نادری

95

دکتر هیوا حسینی

 

*

-

 

مژگان ایرادوست

95

دکتر انور اسدی

 

*

-

 

رویا جلیلیان

98

 

 

*

-

 

سارا رحیمی صدر

98

 

 

*

-

 

حدیث فتاحی

97

دکتر هوشیار حسینی

 

*

-

 

علی الهی نیا

97

دکتر مقداد پیرصاحب

دکتر کیومرث شرفی

*

-

1/9/1400

گیتا حسینی

96

دکتر هیوا حسینی

 

*

 

 

ژاله یوسفی

96

دکتر پرویز محمدی

 

*

 

1400/12/21

محمد جواد شکوهی زاده

95

 دکتر علی الماسی

    *
 1400/12/21
 دانیال نیری  97  دکتر موسوی   *
   1400/6/27

 


تاریخ بروزرسانی : ۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۸:۴۸