معرفی


آزمایشگاه شیمیآزمایشگاه شیمی1

آزمایشگاه شیمی در فضایی به وسعت 70 متر مربع مستقر گردیده است. این آزمایشگاه مجهز به کلیه امکانات آزمایشگاهی، سکوبندی مدرن ، هود آزمایشگاهی، سینکهای شستشو و هچنین اتصالات آب، برق و گاز می باشد.

در این آزمایشگاه دروس عملی مربوط به رشته های تحصیلی مهندسی بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و بهداشت علوم وصنایع غذایی (شیمی عمومی، بهداشت محیط، کاربرد دستگاه های پیشرفته در آنالیز آلاینده ها، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، سم شناسی، تجزیه عملی نمونه ها) تدریس می گردد.

 

کارشناس آزمایشگاه 

نام و نام خانوادگی: سپیده سلطانیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی

پست الکترونیک: sepidehsoltanian60@gmail.com


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۴۰