پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES)

 

مدل دستگاه : Optima 7300 DV

 

شرکت سازنده:PerkinElmer

 

کشور سازنده: آمریکا

 

ICP 

 

 

  

روش اسپکترومتری نشر اتمی بر مبنای استفاده از پلاسما به عنوان منبع تهیج جهت آنالیز کمی و کیفی عناصر می باشد. در این روش جریانی از گاز آرگون توسط یک میدان مغناطیسی با فرکانس رادیویی 27-40 مگاهرتز یونیزه می شود و حرارتی نزدیک به 10000  درجه کلوین تولید می کند. نمونه توسط یک نبولایزر به داخل پلاسمای آرگون پاشیده می شود و در دمای بالا نمونه تبدیل به ذرات اتمی (یونی) می شود و ایجاد نشر می کند. میزان نشر توسط دستگاه اندازه گیری می شود.

 

مزایای نشر اتمی

 •   تجزیه کمی وکیفی ساده و سریع
 •   تجزیه همزمان چندعنصری
 •   دقت و حساسیت بالا، حد تشخیص های پایین
 •   مزاحمت های کم شیمیایی
 •   طیف های غنی از خطوط نشری متعدد
 •   تجزیه بیش از 70 عنصر از جمله عناصر دیرگداز و برخی از غیرفلزات
 •   امکان آنالیز در مقیاس ppb

زمینه های کاربردی

  این تکنیک در علوم مختلف از جمله علوم پایه، زیست محیطی ، متالورژی ، غذایی و کشاورزی کاربرد دارد.

 

 


 

 

 کروماتوگرافی گازی (GC)

 

مدل دستگاه : 450-GC

 

شرکت سازنده:BRUKER  

 

کشور سازنده: آمریکا

 

دتکتور:   1. TCD   2. FID     

 

 GC

 

  

کروماتوگرافی گازی از تکنیک های کروماتوگرافی است که جهت جداسازی ترکیبات آلی فرار به کار می رود.اجزای سازنده یک نمونه تبخیر شده در نتیجه تقسیم بین فاز گازی و فاز ساکن، یکی بعد از دیگری جدا می شوند. سپس توسط آشکارساز شناسایی شده و اطلاعات به واحد ارزیابی داده ها منتقل میگردد.خروجی که یک کروماتوگرام است رسم می شود تعداد پیکها معادل تعداد اجزای جداسازی شده در نمونه است. وسطح زیر پیک برابر مقدار آن اجزا می باشد.

   
 
 

 

 اسپکتروسکوپی جذب اتمی  ((AAS

 

مدل دستگاه : AAnalyst400

 

شرکت سازنده:PerkinElmer

 

کشور سازنده: آمریکا

 

  

 

 AAS

 

 اساس جذب اتمی بر روی تابش و جذب اتم های خنثی در درجه حرارتی پایین تر از طیف تابشی یعنی 2000 درجه سلسیوس می باشد.برای سنجش در این روش نمونه ها باید بصورت محلول باشد. در اولین قدم آزمایش محلول حاوی عنصر بوسیله یک شعله که با هوا و استلین میسوزد در 2000 درجه سلسیوس بخار می شود. در اثر بخار شدن قسمت اعظم عناصر موجود در محلول به حالت خنثی در می آید این درست بر عکس طیف سنج تابشی است که فقط 5% عناصر بصورت یونی در می آید. بعد از بخار شدن ، اتم های خنثی شده توسط لامپ کاتدی(لامپ مخصوص برای هر عنصر) جذب می شود. در این حالت شدت اشعه تابش اولیه کمتر می شود. تفاوت شدت دو شعاع برابر با عیار عناصر موجود در محلول است .

 

مزایای جذب اتمی 

 • حساسیت خوب که آن برای عناصر مختلف متفاوت است
 • ساده بودن دستگاه
 • تعیین عناصر مختلف بوسیله یک محلول‌
 • دقت،  صحت ،  تکرارپذیری خوب وسرعت بالا

 


  

 کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا HPLC))

 

مدل دستگاه : Smart Line

 

شرکت سازنده:KNUER

 

کشور سازنده: آلمان

 

دتکتور:  

 • دتکتورUV مدل    S-2600
 • دتکتور فلورسانس( (RF-10AXL 

 HPLC

  

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا روشی سریع جهت جداسازی اجزاء یک محلول  است. مخلوطی که باید جداسازی شود توسط حلال یا مخلوطی از حلالها (فاز متحرک) به ستون منتقل می شود. ستون لوله است از جنس فولاد ضد زنگ که با فاز ساکن پر شده است. جداسازی در ستون انجام می‌ شود.اجزایی که باید جداسازی شوند، با سرعت های متفاوت از فاز ساکن عبور کرده و ستون را در زمانهای مختلف ترک می کنند.پیک های گونه های خروجی از ستون به کمک یک آشکارساز مشخص می شود.این اطلاعات به واحد ارزیابی داده ها منتقل و خروجی که یک کروماتوگرام است رسم می شود.تعداد پیکها معادل تعداد اجزای جداسازی شده در نمونه است.و سطح زیر پیک ها معادل مقدار آن اجزا است.

 

کاربرد:

جداسازی و اندازه گیری کمی ترکیبات آلی و دیر جوش و ناپایدار

 

 

اسپکتروفوتومتر (Spectrophotometer

 

مدل دستگاه : Cary 50

 

شرکت سازنده:Varian

 

کشور سازنده: آمریکا

 

 spectrophotometer

 

 

نمونه های مورد استفاده توسط این دستگاه بسیار راحت آماده سازی می شوند.دقت اندازه گیری این دستگاه برای همه نمونه ها بالا است و نتایج آنالیز مطلوب می باشد. این دستگاه با اشعه ماوراء بنفش و نور مرئی دو پرتویی کار می کند و عملیات آن توسط یک ریز پردازنده کنترل می شود.دستگاه توسط کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط کنترل می شود.

 

 

 

آب مقطرگیری فوق خالص ( Water Purification System)

 

مدل دستگاه : Human Power II

 

 

کشور سازنده: کره جنوبی

 

 water purification system

 

 

دستگاه آب مقطرگیری موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی توانایی تولید آب مقطر فوق خالص و همچنین استفاده از فرایند اسمز معکوس برای تولید آب مقطر را دارا می باشد.همچنین دستگاه فوق،قادر به تولید 24لیتر آب مقطرفوق خالص در ساعت می باشد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۲:۳۵