آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس
آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس2آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس1

آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس یکی از مجهزترین آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد. این آزمایشگاه در فضایی به مساحت 145 متر مربع در دو اتاق مجزا مستقر شده است.این آزمایشگاه همچنین شامل دستگاههای پیشرفته آنالیز کمی و کیفی، سکوبندی مدرن، هود آزمایشگاهی، سینکهای شستشو، اتصالات آب، برق و گاز می باشد.

 تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۵۴