خدمات

ü      تجمع دستگاهها ازمایشگاهی در حد امکان در یک مکان تخصصی

ü   تأمین امکان استفاده اعضا هیأت علمی و دانشجویان از دستگاهها طبق ضوابط آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس

ü      ارائه فضای مناسب آزمایشگاهی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی برای محققین داخل و یا خارج دانشگاه

ü      عدم خرید دستگاهها بصورت مـوازی و فراهم آوردن امکان خرید دستگاههای ضروری تر و مورد نیاز

ü      جـذب منابع مالی از طریق سرویس دهی گسترده و فراگیر

 

 

توانمندیها

  • آنالیز اکثر عناصر جدول تناوبی(فلزات، نافلزات، شبه فلزات)  در ترکیبات دارویی، مواد غذایی، آب، فاضلاب، خاک،مواد آرایشی و بهداشتی و........
  • آنالیز مواد داروئی، خوراکی، صنایع سنگین و مواد شیمی- حیاتی
  • آنالیز کمی و کیفی ترکیبات آلی ( پایدار و ناپایدار) و اسیدهای آمینه، پروتئین ها، هیدراتهای کربن، اسیدهای نوکلوئیک، داروها، حشره کش ها، انواع سموم وبسیاری از مواد دیگر

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۲:۳۸