عکس دانشکدهعکس دانشکده

سال تأسیس: 1376

 رسالت:

این دانشکده قصد دارد با همکاری اساتید توانمند و مجرب در عرصه های آموزشی و پژوهشی و توسعه کمی و کیفی گروه های آموزشی، آزمایشگاه های تخصصی، مراکز تحقیقاتی و توسعه روش های نوین در دو بعد آموزشی و پژوهشی خدمات خود را در سطح استان و کشور به انجام رساند و ضمن تربیت دانشجویان توانمند جهت تأمین نیروهای عرصه بهداشت، با انجام پژوهش های علمی گام های مؤثری در شناخت مشکلات بهداشتی و دستیابی به راه حل های اساسی در حل مسائل استان در کشور بر دارد.

دورنما:

این دانشکده تلاش می کند تا در 5 سال آینده بعنوان معتبرترین مرکز آموزشی و پژوهشی در زمینه بهداشت در غرب کشور خود را معرفی نموده و به جایگاه ارزشمندی در بین مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور دست یابد.

ارزش ها:

 • شایسته سالاری
 • آرمانگرایی
 • سلامت محوری
 • توسعه کیفی
 • توجه ویژه به اساتید و کارکنان
 • اخلاق گرایی
 • ارزش گذاری نسبت به زمان
 • توسعه پژوهشی
 • بالندگی سازمانی 

گروه های آموزشی:

فضای فیزیکی:

 • مساحت کل دانشکده:                  55000 متر مربع 
 • زیربنا :                                       6400 متر مربع
 • فضای سبز:                                دو هکتار
 • پارکینگ:                                    1700 متر مربع

 عکس دانشکدهددانشکده بهداشت

 

 

 

 

 

فضای آموزشی:

        کلاس های درس:  جمعاً 12 کلاس

 • 1 کلاس درس با مساحت 70 مترمربع با ظرفیت 55 نفر
 • 7 کلاس درس با مساحت 48 مترمربع با ظرفیت 35 نفر
 • 4 کلاس درس با مساحت 40 مترمربع با ظرفیت 15 نفر (مخصوص دانشجویان ارشد)

        مرکز رایانه : 48 متر مربع        

        سالن همایش:  130 متر مربع با ظرفیت 50 نفر

        سالن کنفرانس:  140 متر مربع با ظرفیت 76 نفر

        واحد پراتیک :  28 متر مربع

        مدیا لب: 36 متر مربع

        آزمایشگاه ها:

                               
آزمایشگاه پایلوت بهداشت محیط68 متر مربع
شیمی 70 متر مربع
میکروبیولوژی  

90 متر مربع

بهداشت حرفه ای                              

 60 متر مربع
آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس               145 مترمربع
زباله                                                     48 متر مربع
سموم آفت کش
تغذیه و مواد غذایی                              70 متر مربع
ایمنی بهداشت حرفه ای                      36 متر مربع
کارگاه بهداشت محیط                            28 متر مربع
تهویه                                                     45 متر مربع
تحقیقاتی تغذیه 50 متر مربع
کنترل کیفی مواد غذایی                        60 متر مربع
میکروبیولوژی مواد غذایی                     24 متر مربع

 

         کتابخانه:

 • مخزن کتابخانه               120 متر مربع
 • سالن مطالعه                 48 متر مربع

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۴۳