اطلاعیه ها

pic


2

شب قدر  

شب قدر2  


دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور


کارگاه های توانمندسازی و مهارت فردی در آزمایشگاه

( مخصوص دانشجویان بهداشت محیط)

 

لینک کارگاه ها


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۲۲

ZIKA

اخبار

بانک های اطلاعاتی و دسترسی به منابع پزشکی

pasteur
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات  ایران
تجهیزات پزشکی

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه
بانک جامع مقالات پزشکی MEDLIB
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

فرهنگستان علوم پزشکی کشور
اطلاعات پژوهشی کشور
انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران

سامانه خدمات سلامت ایرانیان
فیلم سلامت
medtube

iran medex
scopus
isc

isi
pubmed