اطلاعیه ها

pic


  

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور


کارگاه های توانمندسازی و مهارت فردی در آزمایشگاه

( مخصوص دانشجویان بهداشت محیط)

 

لینک کارگاه ها


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۲۶

ZIKA

اخبار

تنها آزاده دانشکده بهداشت به درجه بازنشستگی نائل و یک درخت بنام ایشان ثبت و پلاک دارشد
تنها آزاده دانشکده بهداشت به درجه بازنشستگی نائل شد و در مراسم ویژه ای مورد بدرقه گرم رئیس،معاونین و کارکنان قرار گرفت.
۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲

بانک های اطلاعاتی و دسترسی به منابع پزشکی

pasteur
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات  ایران
تجهیزات پزشکی

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه
بانک جامع مقالات پزشکی MEDLIB
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

فرهنگستان علوم پزشکی کشور
اطلاعات پژوهشی کشور
انجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران

سامانه خدمات سلامت ایرانیان
فیلم سلامت
medtube

iran medex
scopus
isc

isi
pubmed