مراسم دانشکده بهداشت - 20 سالگی  

:pushpin:اطلاعیه های مهم

:pencil2: کارگاه آشنایی با سامانه منبع یاب دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 14-12:30 در کتابخانه دانشکده بهداشت (ویژه دانشجویان)

:pencil2: انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان (مهم)
    دانشجویان گرامی حداکثر تا تاریخ 97/10/15 نسبت به ارزشیابی اساتید مربوطه در صفحه انتخاب واحد تحت وب سما اقدام نمایند.لازم به ذکر است دسترسی به سایر بخش های صفحه دانشجویان، منوط به تکمیل ارزشیابی اساتید می باشد.

:pencil2: تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

:pencil2: تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

:pencil2: برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 :arrow_left:آرشیو

بانک های اطلاعاتی و دسترسی به منابع پزشکی

pasteurپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات  ایرانتجهیزات پزشکی
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاهبانک جامع مقالات پزشکی MEDLIBمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
فرهنگستان علوم پزشکی کشوراطلاعات پژوهشی کشورانجمن علمی مدیریت اطلاعات سلامت ایران
سامانه خدمات سلامت ایرانیان
فیلم سلامتmedtube
iran medexscopusisc
isi pubmed