دوره کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

دانش آموختگان این رشته قادر به شناسایی، پیشگیری، و کنترل آلاینده های محیطی از طریق  برنامه ریزی طراحی، مدیریت، آموزش و اجراء بوده و موجب ارتقاء فرهنگ بهداشت محیط و سطح سلامت جامعه شده و گام های مؤثری در زمینه حفاظت از محیط زیست بر می دارند.
 
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
بر اساس آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.
 
طول دوره آموزشی:
مطابق آئین نامه آموزشی طول دروه 8 نیمسال تحصیلی می باشد.
  
تعداد  واحدها:
تعداد کل واحدهای درسی 130 واحد به شرح زیر می باشد:
دروس عمومی 22 واحد
دروس پایه و اصلی 33 واحد
دروس اختصاصی اجباری 54 واحد
دروس اختصاصی اختیاری 5 واحد
کارآموزی در عرصه 16 واحد

تاریخ بروزرسانی : ۴ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳