دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

یکی از دوره های آموزش عالی است که دانش آموختگان آن قادر می گردند با شناسایی و کنترل عوامل آلاینده مزاحم محیطی که بر سلامتی و زندگی انسان مؤثر است از طریق فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی مطابق معیارهای علمی رشته در جهت حفظ و ارتقاء سلامت انسان و محیط زیست اقدام نمایند.
 
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
داوطلبین باید علاوه بر شرایط عمومی پذیرش دانشجو، دارای دانشنامه کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت محیط، بهداشت عمومی، شیمی، مهندسی شیمی، مکانیک، آبیاری، مهندسی عمران، فیزیک، خاک شناسی، آب شناسی، زمین شناسی، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) و مهندسی محیط زیست نیز باشند.
 
طول دوره آموزش:
مطابق آیین نامه آموزشی 4 نیمسال تحصیلی می باشد.
 
تعداد واحدها:
تعداد کل واحدهای این دوره   32 واحد، شامل 20 واحد دروس اختصاصی اجباری، 6 واحد دروس اختیاری، 6 واحد پایان نامه می باشد.
دانشجو می بایست از بین 32 واحد اختیاری 6 واحد را نیز بگذراند. ضمناً دانشجو موظف است علاوه بر گذراندن واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تأایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی را نیز بگذراند.