معرفی


آزمایشگاه میکروبیولوژِی
آزمایشگاه میکروبیولوژِی1

آزمایشگاه میکروبیولوژی در فضایی به وسعت 90 متر مربع مستقر گردیده است.این آزمایشگاه مجهز به کلیه وسایل آزمایشگاهی، هود میکروبیولوژی، سکوبندی مدرن، اتصالات آب، برق وگاز می باشد.

در این آزمایشگاه دروس عملی مربوط به رشته های تحصیلی مهندسی بهداشت محیط،بهداشت عمومی،بهداشت علوم صنایع غذایی ( میکروبیولوژی آب وفاضلاب، میکروبیولوژی عمومی، پاتوبیولوژی، انگل شناسی، حشره شناسی، میکروبیولوژی مواد غذایی) تدریس می گردد.

 

کارشناس آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی: حبیبه مسکینی

رشته تحصیلی: کارشناس بیولوژی

پست الکترونیک:Habibemeskiny@yahoo.com


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۰۵