معرفی گروه

 

گروه اپیدمیولوژی برای اولین دوره از سال 1394 با دو دانشجو کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی راه اندازی شد. در حال حاضر دارای شش عضو هیات علمی با مشخصات زیر میباشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی با ذکر رشته، محل و سال اخذ آن

وضعیت استخدامی

1

فرید نجفی

استاد

PhD اپیدمیولوژی، کوئیزلند استرالیا 2007

رسمی قطعی

2

غلامرضا عبدلی

استادیار

بورسیه، سوئد 1396

رسمی قطعی

3

مهدی مرادی نظر

استادیار

PhD اپیدمیولوژی، ع.پ کرمان 1395

تعهد خاص

4

یحیی سلیمی

استادیار

PhD اپیدمیولوژی، ع.پ تهران 1396

بورسیه

5

رویا صفری

استادیار

PhD اپیدمیولوژی، ع.پ کرمان 1396

بورسیه

6

شهاب رضائیان

استادیار

PhD اپیدمیولوژی، ع.پ شیراز 1395

پیمانی